De omzet bij bedrijven met sterke leiders groeit dubbel zo snel als bij ondernemingen met een zwak management. Dat is de conclusie van een rapport van de Britse consulent Chief Executive Board (CEB). Er wordt echter opgemerkt dat de meeste leiders geen volledige portfolio vaardigheden ter beschikking hebben om in de snelveranderende hedendaagse werkomgeving te schitteren. Om dat probleem op te vangen, dienen bedrijven volgens de onderzoekers hun benadering van het leiderschap bij te sturen en managers op te leiden die in staat zijn om zich binnen de onderneming te omgeven met een krachtig netwerk, zodat een basis wordt gecreëerd die aan medewerkers maximale mogelijkheden biedt en de productiviteit opdrijft.

“De dynamiek op de werkvloer is aan fundamentele verschuivingen onderhevig, onder meer door een overweldigende informatiestroom en de toenemende globalisering,” merkt Conrad Schmidt, verantwoordelijke onderzoek bij Chief Executive Board, op. “Daardoor is de traditionele benadering van het leiderschap en leidinggevende vaardigheden niet langer voldoende om de doelstellingen van de onderneming te realiseren. Managers moeten in een nieuwe rol stappen en zich richten op een netwerk-leiderschap, zodat medewerkers de mogelijkheid krijgen om tussen de verschillende afdelingen een grotere collaboratie te realiseren die de prestaties van de organisatie kan versterken.”

“Het ontwikkelen van netwerk-leiderschap zal cruciaal worden voor organisaties die in de nieuwe werkomgeving concurrentieel willen blijven,” waarschuwt Conrad Schmidt. “In werkelijkheid blijkt echter slechts 37 procent van de bedrijven aan te geven dat hun leiderschap de noodzakelijke vaardigheden omvat om deze nieuwe doelstellingen te kunnen realiseren. Om geschikte netwerk-leiders te creëren, dienen organisaties hun managers dan ook aan te moedigen om meer te worden dan louter individuele motivatoren. Het management moet zich meer op een collaboratieve functie toespitsen en zich toeleggen op het uitbouwen van netwerken in plaats van aan medewerkers louter taken op te leggen.”

bron : express.be, dec 2013

 

succesvolle veranderaars : inzicht in zichzelf belangrijker dan gebruikte change model
van de grond geweest

admin