Slechts 32 procent van de executives zijn van mening dat hun organisaties over het geschikte leiderschaptalent en vaardigheden beschikken om hun strategische doelstellingen te realiseren. Dat is de conclusie van een wereldwijde enquête van Harvard Business Publishing bij meer dan achthonderd executives en personeelsverantwoordelijken. De onderzoekers stelden ook vast dat slechts 31 procent van de ondervraagden ervan overtuigd is dan hun leidinggevende kaders de gepaste vaardigheden hebben om met de huidige marktomstandigheden om te gaan. De onderzoekers merken op dat men heel goed beseft dat de ontwikkeling van leiderschap cruciaal is, maar de meeste respondenten blijken dat niet in hun organisatie weerspiegeld te zien.

“In tegenstelling tot het gebrek aan vertrouwen, blijkt aan het leiderschap nochtans een groot belang te worden gehecht,” voert onderzoeker Ray Carvey, vice-president corporate learning bij Harvard Business Publishing, aan. “Onder meer benadrukte 43 procent van de respondenten dat de ontwikkeling van leiderschap de belangrijkste pijler vormt voor de verdere evolutie van de onderneming, terwijl 24 procent leidinggevende vaardigheden noodzakelijk noemt om de capaciteit van het management te optimaliseren en 21 procent de vorming onmisbaar beschouwt om de leiderschaps-pijplijn binnen de onderneming beter te laten functioneren. Het onderzoek toont aan dat men de ontwikkeling van leiderschap heel belangrijk vindt, maar paradoxaal genoeg ziet men daarvan weinig gerealiseerd in de eigen onderneming.”

De onderzoekers stelden verder vast dat 80 procent van de respondenten van mening is dat het middenkader vaardigheden rond verandermanagement moet verwerven, terwijl 77 procent gewag maakt van het aankweken van een leiderschapsingesteldheid. Daarnaast vindt 76 procent het noodzakelijk dat vaardigheden op het gebied van communicatie en talentmanagement worden uitgebouwd, terwijl 64 procent ook de nadruk legt op algemene managementvaardigheden. “Er wordt duidelijk erkend dat ook in de middenkaders leiderschapskwaliteiten moeten worden ontwikkeld,” merkt Ray Carvey op. Hij wijst daarbij ook op het belang van virtuele toepassingen, waardoor een grotere doelgroep kan worden bereikt, met inbegrip van middenkaders op afgelegen locaties, die tot nu toe weinig mogelijkheden hadden om dergelijke initiatieven te volgen.

De grootste hinderpaal voor het leiderschapsontwikkeling blijkt een gebrek aan tijd te zijn. Het onderzoek toonde immers aan dat 40 procent van de ondervraagden aangeeft dat het door de dagelijkse verantwoordelijkheden bijzonder moeilijk is om dergelijke projecten op te zetten.

bron : express.be – sept 2013

photo by: JD Hancock
toffe tool - inspirably.com
leiderschap is aangeboren (althans bij vissen)

admin